สำนักข่าวกิจกรรมนักเรียน

×

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ สำนักพ...เปิดอ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริกา...เปิดอ่าน
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักพัฒนาก...เปิดอ่าน
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักพัฒนาก...เปิดอ่าน

อ่านทั้งหมด

×

กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิ...เปิดอ่าน
โครงการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประ...เปิดอ่าน
การดำเนินงานสภานักเรียนในสำนักงานเขตพื้น...เปิดอ่าน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเ...เปิดอ่าน
ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชา...เปิดอ่าน

อ่านทั้งหมด

×

กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต...เปิดอ่าน

อ่านทั้งหมด

×

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญช...เปิดอ่าน
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ สพท. ที่จัดกิจกร...เปิดอ่าน
เด็กและเยาวชนดีเด่น และที่นำชื่อเสียงมาส...เปิดอ่าน
ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เ...เปิดอ่าน
สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และระดับด...เปิดอ่าน
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ...เปิดอ่าน
วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า...เปิดอ่าน
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษ...เปิดอ่าน

อ่านทั้งหมด

×

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ

กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน
กำหนดการประเมินเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน
โครงการประกวดวาดภาพ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส...เปิดอ่าน
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนะเ...เปิดอ่าน
"บรีส เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่นเลอะ นอ...เปิดอ่าน
Samsung Future Career Bootcamp...เปิดอ่าน
แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุง...เปิดอ่าน

อ่านทั้งหมด