สพฐ

ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4

ลงวันที่ - 6 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 "Magic of friendship” ภายใต้ห้วข้อ "Sport is the health, friendship, unity.” จัดโดย Baku Child and Youth Development Center ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564


Download เอกสาร
1. หนังสือประชาสัมพันธ์
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand