สพฐ

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ

ลงวันที่ - 11 พฤษภาคม 2564

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (A.T.C.) รุ่น 900

ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ให้แก่ผู้บริหารในสังกัด สพท. ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือของ สพฐ.

 จำนวน 96 คน เป็นชาย 35 คน หญิง 61 คน
Download เอกสาร
1. คำสั่งผู้นำ 900

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand