สพฐ

งดการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ลงวันที่ - 17 มีนาคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


Download เอกสาร
1. หนังสือ ศธ 04188/ว132 งดจัดอบรมฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand