สพฐ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำ สพฐ.

ลงวันที่ - 22 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำ สพฐ.

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้น 5 ขั้นปฏิบัติการ
และประเมินผลประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีปฏิบัติในการตรวจขั้น 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ พ.ศ. 2563


Download เอกสาร
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำ สพฐ.
2. ระเบียบการตรวจขั้น 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand