สพฐ

การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ลงวันที่ - 4 ธันวาคม 2563

รับสมัครสภานักเรียนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบDownload เอกสาร
1. เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand