สพฐ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ลงวันที่ - 24 พศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารที่แนบ)


Download เอกสาร
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand