สพฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ลงวันที่ - 17 พศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

<<รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ>>


Download เอกสาร
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand