สพฐ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะนอกห้องเรียน ปี 2"

ลงวันที่ - 3 พศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะนอกห้องเรียน ปี 2"


Download เอกสาร
1. ประกาศรายชื่อ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand