สพฐ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ผู้บริหาร สพฐ.

ลงวันที่ - 22 ตุลาคม 2563

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตรของผู้บริหาร สพฐ.


1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ( A.T.C.)  
ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

2. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือ (
A.L.T.C.) 
ระหว่างวันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

3. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ( L.T.C.)
ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

 

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>Download เอกสาร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand