สพฐ

แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 NuPETHS The Heroes 3D Animation ข้อมูลจากกรมอนามัย

ลงวันที่ - 2 กรกฏาคม 2563

1.หนูเพชรเดอะฮีโร่  ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19

https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/video-nupethsep1-covid19/

 

2.หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน Social distancing

https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/video-nupethsep2-covid19/

 

3.หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19

https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/video-nupethsep3-covid19/

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand