สพฐ

คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ลงวันที่ - 30 มิถุนายน 2563


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
สกก. มอบหมายให้ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (สว.) 412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand