สพฐ

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ลงวันที่ - 18 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563Download เอกสาร
1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04188/ว327
2. ประกาศฉบับที่ 1
3. ประกาศฉบับที่ 2

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand