สพฐ

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

ลงวันที่ - 2 มิถุนายน 2563

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563


ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย            ประจำปี 2563 ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยเปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่  15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.parliament.go.th/innovation/ หรือสแกน QR Code ตามแผ่นพับที่แนบมาด้วยนี้ ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทร. 0 2244 2515 - 6 


Download เอกสาร
1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. ว381

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand