สพฐ

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ลงวันที่ - 13 เมษายน 2563

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เข้ากรอกลายละเอียดตามที่อยู่ของเว็บไซต์ต่อไปนี้ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1YoINRN-YIyYWxc0vKURgoPIg_oNWdi0c8xIMuCpihn6BA/viewform


Download เอกสาร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand