สพฐ

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563

ลงวันที่ - 17 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563


Download เอกสาร
1. ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 1
2. โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2
3. ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ
4. หนังสือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563
5. เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Coding Thailand