ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน : ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 589 ครั้ง

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 รุ่นที่ 13 /2561 ระหว่างวันที่ 2๗ – 3๐ เมษายน 256๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๒
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบ วิธีการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับไปเสริมสร้างลักษณะนิสัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินชีวิตที่ดีให้แก่ลูกเสือ เนตรนารีและสืบทอดเจตนารมณ์ของการลูกเสือได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เปิดอ่าน 589 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน


  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักพ...เปิดอ่าน 43 ครั้ง
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อช...เปิดอ่าน 41 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 19 เมษายน 2562 ]
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมว่ายน้ำเ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 17 เมษายน 2562 ]


.
QR NEWS (Mobile)


เขียนโดย เทพพนม ลีประโคน

งานเขียนอื่น ๆ ของ เทพพนม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน...อ่าน 43 ครั้ง
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต...อ่าน 41 ครั้ง


ติดต่อสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ที่อยู่ :
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ 5 ชั้น9
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 022811955
โทรสาร : 022812858

Email : student.obec@gmail.com

กลุ่มงาน

Website/Facebook Page

เกี่ยวกับเว็ปไซต์

www.studentact.net เป็นเว็ปไซต์ที่นำเสนอเรื่องราว ข่าวสาร กิจกรรมของนักเรียนที่หลากหลาย เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับนักเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดีย

สนใจอยากนำเสนอเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดต่อมาที่ STUDENTACT.NET เรายินดีร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

Copyright (c) 2017 studentact.net All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.