Chanthaburi Summer Music Camp 2017
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน : ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 329 ครั้ง          ดนตรี คือลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้างชัดเจน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย์, เพื่อการบำบัดรักษา และเพื่อการศึกษา และเพื่อให้ร่างกายได้รับความผ่อนคลาย สมองและสติปัญญาได้รับการผ่อนคลาย ดนตรีบำบัดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางด้าน ...


ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 329 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา...
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ...
กิจกรรมTSCครูดีที่หนูรัก...
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแ...
โครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ...


  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุ...เปิดอ่าน 64,740 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ ส...เปิดอ่าน 64,681 ครั้ง
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน...เปิดอ่าน 31,395 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเ...เปิดอ่าน 5,011 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ]
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ]
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ]
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ]
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ]
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้น...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ]
"บรีส เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ]
.เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย...อ่าน 653 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
กิจกรรมTSCครูดีที่หนูรัก
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย
โครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
กิจกรรมTSCครูดีที่หนูรัก
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที่ 25/2561)...อ่าน 64 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (3)...อ่าน 132 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561...อ่าน 74 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (2)...อ่าน 93 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต...อ่าน 96 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2561...อ่าน 53 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 (การประเมินเอกสาร)...อ่าน 119 ครั้ง
"บรีส เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน"...อ่าน 50 ครั้ง
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา...อ่าน 104 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ( L.T.C.) ...อ่าน 58 ครั้ง
การฝึกอบรมวิชาลูกเสือจราจร ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย...อ่าน 61 ครั้ง
สาธิตขั้นตอนการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561...อ่าน 178 ครั้ง
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ...อ่าน 212 ครั้ง
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (จากการประเมินเอกสาร)...อ่าน 213 ครั้ง
The 5th International Patrol Jamboree, Korea 2018...อ่าน 65 ครั้ง
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา...อ่าน 71 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของ สพฐ.3 หลักสูตร...อ่าน 64,740 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพ 4 ภูมิภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี...อ่าน 5,011 ครั้ง
การอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)...อ่าน 542 ครั้ง
อบรมสัมมนาต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับประเทศ รุ่นที่ 2...อ่าน 684 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม


 Copyright (c) 2017 studentact.net All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.