Chanthaburi Summer Music Camp 2017
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน : ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 331 ครั้ง          ดนตรี คือลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้างชัดเจน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย์, เพื่อการบำบัดรักษา และเพื่อการศึกษา และเพื่อให้ร่างกายได้รับความผ่อนคลาย สมองและสติปัญญาได้รับการผ่อนคลาย ดนตรีบำบัดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทางด้าน ...


ภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เปิดอ่าน 331 ครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหั...
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเร...
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา...
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ...
กิจกรรมTSCครูดีที่หนูรัก...
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแ...
โครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ...


  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของ ส...เปิดอ่าน 64,754 ครั้ง
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน...เปิดอ่าน 31,236 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเ...เปิดอ่าน 5,001 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเ...เปิดอ่าน 1,581 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ซัมซุงชวนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 13 กันยายน 2561 ]
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามาร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 5 กันยายน 2561 ]
กิจกรรม บรีส Outdoor Classroom...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ]
การจัดส่งเอกสารรายงานการเงินขอ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึก...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ]
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ]
การแข่งขัน OBEC Sport Inspired...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ]
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ]
.เขียนโดย พรณรงค์ ทรัพย์คง

งานเขียนอื่น ๆ ของ พรณรงค์
ศิลปหัตถกรรมหัตถกรรมนักเรียนเวทีแห่งการแสดงออกซึ่งศักยภาพของเด็กไทย...อ่าน 649 ครั้ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561
สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
กิจกรรมTSCครูดีที่หนูรัก
ข่าวที่ได้รับความสนใจ
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561
กิจกรรมTSCครูดีที่หนูรัก
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ซัมซุงชวนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนะเด็กไทยให้พบแนว” พัฒนาครู สู่การแนะแนวรูปแบบใหม่ ...อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561...อ่าน 337 ครั้ง
กิจกรรม บรีส Outdoor Classroom Day เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน...อ่าน 34 ครั้ง
การจัดส่งเอกสารรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโครงการเด็กไทยแก้มใส...อ่าน 96 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561...อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561...อ่าน 112 ครั้ง
การแข่งขัน OBEC Sport Inspired by ThaiPBS ปี 2561...อ่าน 27 ครั้ง
การจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิชาลูกเสือจราจร โรงเรียนวัดราชบพิธ...อ่าน 28 ครั้ง
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ครั้งที่ 4 ...อ่าน 68 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดประสบการณ์สร้างความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านจันทร์ให้กับโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best และการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี...อ่าน 158 ครั้ง
กิจกรรม Samsung Discovery Camp ค่ายค้นอนาคต (ภาคเหนือ)...อ่าน 61 ครั้ง
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C.) ...อ่าน 64 ครั้ง
แจ้งการส่งผลการแข่งขัน เอพีฮอนด้า 31 ขา ...อ่าน 172 ครั้ง
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.(ครั้งที่ 25/2561)...อ่าน 166 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (3)...อ่าน 460 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561...อ่าน 228 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (2)...อ่าน 210 ครั้ง
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต...อ่าน 169 ครั้ง
รายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2561...อ่าน 117 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 (การประเมินเอกสาร)...อ่าน 154 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม


 Copyright (c) 2017 studentact.net All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.