Contact - ติดต่อสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

  • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ 5 ชั้น9
  • ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  • โทรศัพท์ : 022811955
  • โทรสาร : 022812858
  • Website : www.studentact.net
  • Email : student.obec@gmail.com

  ข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโร...เปิดอ่าน 1,284 ครั้ง
ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระ...เปิดอ่าน 847 ครั้ง
โครงการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระด...เปิดอ่าน 664 ครั้ง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสื...เปิดอ่าน 641 ครั้ง
 
  ข่าวอัปเดทล่าสุดของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคต...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ]
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโคร...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ]
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ]
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ]
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อส...เปิดอ่าน......
[ วันที่ 13 เมษายน 2563 ]


.
ข่าวสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
แอนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 NuPETHS The Heroes 3D Animation ข้อมูลจากกรมอนามัย...อ่าน 44 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563...อ่าน 41 ครั้ง
คณะอนุกรรมการกองกิจกรรมหลักโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี...อ่าน 6 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563...อ่าน 187 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่ (E-book)...อ่าน 418 ครั้ง
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563...อ่าน 84 ครั้ง
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563...อ่าน 124 ครั้ง
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ...อ่าน 116 ครั้ง
รวมไฟล์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...อ่าน 120 ครั้ง
ประกาศรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...อ่าน 40 ครั้ง
การปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...อ่าน 53 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...อ่าน 63 ครั้ง
คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพฐ...อ่าน 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best ประจำปี 2563...อ่าน 136 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...อ่าน 279 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...อ่าน 28 ครั้ง
ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ...อ่าน 149 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน...อ่าน 1284 ครั้ง
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓...อ่าน 330 ครั้ง
ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดของ สพฐ. ประจำปี 2563...อ่าน 183 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมติดต่อสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ที่อยู่ :
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ 5 ชั้น9
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 022811955
โทรสาร : 022812858

Email : student.obec@gmail.com

กลุ่มงาน

Website/Facebook Page

เกี่ยวกับเว็ปไซต์

www.studentact.net เป็นเว็ปไซต์ที่นำเสนอเรื่องราว ข่าวสาร กิจกรรมของนักเรียนที่หลากหลาย เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับนักเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดีย

สนใจอยากนำเสนอเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดต่อมาที่ STUDENTACT.NET เรายินดีร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

Copyright (c) 2017 studentact.net All rights reserved. Design by Pornnarong Supkong.